Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Vakature

HOOPSTAD SENTRUM VIR BEJAARDES

beskik oor die volgende vakture:
 

GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGE of INGESKREWE VERPLEEGKUNDIGE

Posvereistes:

 

 • Applikante moet oor die nodige kwalifikasie en/of ondervinding beskik
 • Minimum 3 jaar Verpleegondervinding
 • Geregistreerd by SANC
 • Ondervinding in Bejaardesorg sal voordelig wees
 • Geldige rybewys en eie vervoer
 • Afrikaans & Engels magtig
 

 • Rekenaarvaardigheid in MS Office (Word en Excel) en Outlook
 • Kennis van relevante Wette en Regulasies
 • Dispensing Diploma sal voordelig wees
 • Vaardig wees in skryf van verslae en instandhouding van statistieke
 

Diensvoordele:

• Salarisskaal op aanvraag beskikbaar

• Diens bonus, pensioenfonds en verlof

Aansoeke met volledige CV en afskrifte van kwalifikasies kan gerig word aan:

E-Pos: hoopstadouetehuis@absamail.co.za

Faks: 086 766 1058

Navrae: 053 444 1319

SLUITINGS DATUM:  Vrydag 14 Junie 2019

       

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.
 

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login