Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Donasies / Borgskappe

 • Tuis
 • Donasies / Borgskappe

Daar word subsidie van die staat ontvang. Dit dek gemiddeld +/- 25% van die uitgawes van ‘n sentrum. Geen kinder- en jeugsorgsentrum kan dus bestaan sonder gereelde finansiële bydraes nie.

Vrystaat Jeugsorgsentrums is ook ‘n geregistreerde weldaadsorganisasie. Bydraes wat aan enige sentrum via die weldaadsorganisasie (hoofbestuur) gemaak word, kwalifiseer vir aftrekking van inkomstebelasting.

Artikel 18 A Kwitansies
Die Suid Afrikaanse Regering het bepaal dat sekere organisasies afhanklik is van donasies van ide publiek. Voorsiening word gemaak vir belastingbetalers, wat aan so organisasie skenk, om te kwalifiseer vir sekere belasting aftrekkings.
Hierdie donasie moet aan ‘n Artikel 18A geregistreerde weldaadsorganisasie gemaak word en is beperk tot ‘n sekere bedrag.

- Gekopieer vanaf SARS se webblad. Kliek hier vir meer inligting.

Kliek hier vir aansoekvorm


Tipe skenkings

 • In natura-skenkings - dit kan iets konkreets wees wat iemand aan die jeugsorgsentrum skenk en wat die sentrum dan nie self hoef te koop nie. Sien behoeftelys van sentrums hier.
 • Voedsel - ‘n Basiese spyskaart word gevolg. Alle voedsel wat as skenkings ontvang word, bring finansiële verligting omdat dit dan nie aangekoop moet word nie. Dit help baie sentrums ook om hulpbehoewende kinders van die gemeenskap te voed.
 • Klerasie - Ons kinders se ouderdomme wissel vanaf babastadium tot 21 jaar. Alle tipes klere, insluitend goeie gebruikte klere, is dus nuttig. Skoene is altyd ‘n groot behoefte.
 • Speelgoed en sporttoerusting - Die sentrums het gewoonlik nie fondse wat vir die aankoop van speelgoed aangewend kan word nie, omdat dit nie absoluut noodsaaklik is nie. Net soos in die geval van alle ander kinders, is ‘n mooi pop, motortjie of bal ook ons kinders se begeerte. Storieboeke, bordspeletjies, verf, inkleurkryte, dvd’s en hulpmiddels vir aktiwiteite is altyd in aanvraag. Kinders neem graag aan sport deel. Ons het dikwels nie die fondse om die nodige klere en toerusting te koop nie. Gebruikte karate-pakke, krieketstelle, rugbyskoene, ens. is vir ons baie bruikbaar.
 • Toiletware - waslappe, handdoeke, haardroërs
 • Fietse, driewiele en skopfietsies
 • Kombuisware en kombuistoerusting
 • Komberse, lakens en gordyne
 • Meubels
 • Skoonmaakmiddels
 • Gratis of goekoper professionele diens aan sentrums/kinders gelewer

Borgskappe

Die jeugsorgsentrum ontvang ‘n subsidie van die staat. Hierdie subsidie dek egter nie die jeugsorgsentrum se totale uitgawes nie. Dit bring mee dat daar op die gemeenskap gesteun word om te help. Die jeugsorgsentrum versorg gewoonlik so 12 kinders op ‘n keer. Die gedagte is dat kinders op ‘n stadium herstel moet word in hul ouers se sorg, uitgeplaas word in pleegsorg, of hulle raak oud genoeg om vir hulself te sorg en voltooi hul skoolloopbaan. Dit bring mee dat daar nogal binne ‘n jaar ‘n groot omset van kinders in ‘n jeugsorgsentrum kan wees. Dit gebeur ook dikwels dat ons talentvolle kinders in die jeugsorgsentrum het.As ‘n kind op sportterrein uitblink, benodig hy gewoonlik sporttoerusting, ens. Een manier hoe die gemeenskap kan help, is om ‘n kind te borg. Waarvoor kan kinders geborg word?

Kinders wat uitblink op sportterrein se sportuitgawes. Dit beteken die aankoop van die nodige klere en toerusting vir toere of kompetisies en vir afrigting.

Kinders wat uitblink op sportterrein se sportuitgawes. Dit beteken die aankoop van die nodige klere en toerusting vir toere of kompetisies en vir afrigting.

Skoolopleiding. Dit beteken die aankoop van skoolklere. Soos u weet het al die kinders ten minste ‘n stel somer en winterskoolklere nodig. Die aankoop van skoolbenodigdhede, skooluitstappies en skooltoere.

Toiletware. U kan ‘n kind se maandelikse toiletware borg, deur dit aan te koop saam met u eie kruideniersware en dit dan by die jeugsorgsentrum af te laai.

‘n Kind se vervoer vir vakansies na sy ouerhuis. Sommige kinders se ouers woon vêr en die buskaartjies kos baie geld. Dikwels kan die ouers nie die onkostes dra nie.

‘n Kind se vakansie by sy ouers. Van ons kinders se ouers is regtig arm. Hulle wil graag die kinders vir die vakansie ontvang, maar het nie die finansies om die kind vir die vakansie te neem nie. As u so ‘n kind kan borg, kan daar die nodige voedsel aangekoop word wat die kind dan saam kan huis toe neem, sodat die kind ‘n vakansie by die huis kan spandeer.

U kan ‘n kind se matriekafskeiduitrusting en benodigdhede borg.

U kan ‘n kind borg deur sy klere aan te koop. Soos u weet groei kinders voortdurend en klere wat hierdie seisoen nog gepas het, is volgende seisoen te klein.

U kan ‘n kind se verjaarsdag vir hom spesiaal maak deur ‘n geskenk te borg. U kan ook vir daardie kind ‘n geskenk borg vir Kersfees.

n Kind se naskoolse opleiding borg. Ons het kinders wat oor die vermoë beskik om verder te gaan studeer. Hierdie kinders studeer gewoonlik deur middel van lenings en beurse wat hulle by die opleidingsinstansie kry. Geen beurs dek egter verblyf, kosgelde, klere en algemene uitgawes nie. Hiervoor kan ‘n borgskap baie sinvol aangewend word. Ons het ook dikwels kinders wat hul skoolopleiding by ‘n spesiale skool voltooi het, maar hul verder wil bekwaam vir ‘n beroep soos bv. haarkappery, sekuriteit, ens. Daar is kursusse wat gevolg kan word by die Tegniese Kollege. Hierdie kinders sukkel dikwels om ‘n borg te kry om hul studies moontlik te maak.

‘n Item op die kruideniersware-aankooplys (groente, vleis, melk, brood, eiers, ens.) en / of skoonmaakmiddels borg sodat hulle aan die kinders ‘n beter kwaliteit van lewe kan bied.

‘n Kind se terapie borg. Dikwels neem ons kinders op wat erg getraumatiseerd is, of wat skolastiese agterstande het. Ons wil graag hierdie kinders inskakel vir terapie by ‘n sielkundige, arbeids-, spraak-, spelterapeut, ens. Hierdie is ‘n noodsaaklike diens wat ‘n kind sal help om emosioneel weer gesond te raak.

Borg ‘n vakansie weg soos bv. by die see. Baie van ons kinders het nog nie die see gesien nie.

U kan u vakansiehuis vir ‘n vakansie tot die sentrum se beskikking stel.

‘n Jeugsorgsentrum borg om sinvolle en produktiewe vakansieprojekte aan te bied. Toenemend meer kinders bly vir vakansies in die jeugsorgsentrums agter omdat hulle nie uitgeplaas kan word nie. Soos u weet word vakansies ook al hoe langer en is dit ‘n stryd om die jong mensies besig te hou.

As u graag ‘n kind wil borg is u welkom om ‘n jeugsorgsentrum of die kantore van Vrystaat Jeugsorgsentrums te kontak. Hier sal ‘n maatskaplike werker u kan behulpsaam wees om u te “koppel” aan ‘n kind of ‘n jeugsorgsentrum wat ‘n behoefte het. Sy sal ook stapsgewys aan u kan verduidelik hoe te werk gegaan kan word om hierdie borgskap prakties moontlik te maak.

Erflatings

‘n Erflating kan help verseker dat ons diens aan die kinders in die toekoms lewensvatbaar en van ‘n hoë gehalte bly. As u reeds ‘n testament het, en ‘n nalating wil maak aan Vrystaat Jeugsorgsentrums of aan een van die jeugsorgsentrums in ons sisteem, kan u die vorm aflaai ( of die bewoording daarvan) om ‘n kodesil tot u bestaande testament te voeg. Let asseblief daarop dat dit raadsaam is om met ‘n kundige persoon te konsulteer soos u bank of prokureur.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login