Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Wetsoortredesorg

Agtergrond

Gevangenes was eens deel van ‘n gemeenskap en sal na die uitdien van hul vonnisse terugkeer na hul onderskeie gemeenskappe. Daar rus dus ‘n verantwoordelikheid op die gemeenskap om verantwoordelikheid te neem vir die versorging van gevangenes ten einde hulle te bemagtig om ‘n verantwoordelike en misdaadvrye lewe te lei.

Doel van die Program

Die kerk het 'n Godgegewe taak om gevangenes te bedien. Engo se program stel dit ten doel om deur middel van geestelike en pastorale versorging gevangenes te bemagtig om ‘n verantwoordelike en misdaadvrye lewe te lei. Engo Gesinsorg kantore verleen maatskaplike dienste soos nodig aan die gesinne en ook nasorgdienste.

Omvang van die Dienslewering

Tydens besoeke aan gevangenes word die boodskap van hoop en versoening gebring. Die omvang van dienslewering is soos volg:

Mangaung Korrektiewe Sentrum:

Die 175 gevangenes wat aan die NG Kerkfamilie behoort, word deur ‘n leraar bedien.

Die weeklikse bybelstudie (katkisasie) en eredienste word deur gemiddeld 30 gevangenes bygewoon. Nagmaal word kwartaalliks bedien. Pastorale gesprekke vorm ook 'n integrale deel van die dienslewering. Werkswinkels word kwartaalliks aangebied ten einde die geestelike werkers wat diens lewer by die gevangenis, toe te rus vir hul taak.

Engo ondersteun die geestelike versorging van gevangenes deur die verskaffing van bybels. Vir die periode 1310 bybels verskaf.

Kroonstad Korrektiewe Sentrum:

Twee leraars bied eredienste en die EE III evangelisasiekursus in Sotho aan. Dit word deur 100 – 150 gevangenes bygewoon.

Die evangelisasiekursus word ook aan vroulike gevangenes gebied en pastorale gesprekke op versoek gevoer.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
  • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
  • Tel: (051) 407 7222
  • Faks: (051) 525 2015
  • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login