Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Hospitaalsorg

Agtergrond

Daar bestaan 'n behoefte aan ondersteuning en hulp aan pasiënte. Die pasiënt is dikwels ver van sy ondersteuningsnetwerk (familie en vriende) en bevind homself in 'n vreemde omgewing. Vanweë die pasiënte se siektetoestand word hul skielik afhanklik van ander en is op ander aangewese vir hul algemene versorging. Die pasiënte kan vanweë hul siektetoestand nie hul verpligtinge by hul huise nakom nie en is dikwels bekommerd oor hul gesin. Die aard van die siekte, mediese behandeling, die tydperk van hospitalisasie, bekommernisse oor die gesin wat by die huis agtergelaat is en die finansiële implikasie van hospitalisasie, kan aanleiding gee tot vrees en angs by die pasiënt.

Doel van die Program

Engo se Hospitaalsorgprogram stel dit ten doel om pasiënte en hulle families te besoek en met die Woord te bedien sodat hulle (volgens Romeine 15:4) deur bemoediging uit die Skrif hoop kan hê.

Omvang van Dienslewering

Daar is dienste in Bloemfontein en in Kroonstad. Die bedieningspan besoek pasiënte op 'n daaglikse basis in die volgende hospitale in Bloemfontein; Mediclinic, Life Rosepark, Universitas Akademiese Hospitaal, Universitas Netcare en Nasionale Hospitaal en in Kroonstad: die Kroon Hospitaal, Boitumelo Hospitaal asook ouer persone in die sentrum vir bejaardes en wat tuisversorging ontvang. Krisisgevalle word op 'n roepbasis gedurende naweke hanteer.

Pasiënte in ander gesondheidsorganisasies word ook op versoek besoek. Tydens besoeke aan pasiënte word daar werklik gepoog om die liefde en genade van God aan hul oor te dra ten einde so hoop te bring aan die pasiënt en hul geloof te versterk.

Spesifieke hulp is nodig by Hospitaalsorg vir die volgende:

  • Geestelike versorging van mense wat deur Hospitaalsorg ondersteun word.
  • Fondswerwing.
  • Bid vir die werksaamhede van Hospitaalsorg

Kontakbesonderhede

 Posadres: Posbus 12552, Brandhof, 9324
 Straatadres: 22 Van Heerdenweg, Wilgehof, Bloemfontein
 Tel: 051 407 7234
 Faks: 051 525 2015
 Epos: info@engo.co.za

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
  • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
  • Tel: (051) 407 7222
  • Faks: (051) 525 2015
  • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2021. Engo. All right reserved.
Admin login