Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Afhanklikheidsorg

Christelike Afhanklikheidsdiens (CAD)

NWO egistrasienommer: 134-975 NWO

Kontakbesonderhede

 Straatadres: Hoseasonstraat 19, Kroonstad, Suid Afrika
 Posadres: Posbus 1569, Kroonstad, 9500, Suid Afrika
 Tel: 083 951 5205
 Epos: cad@iningi.co.za

Beheerraad

Naam Adres
Mnr JB Joubert Kroonstad
Mnr R Combrink Kroonstad
Ms E Delport Kroonstad
Mnr J Botha Edenville
Mnr G Coetzee Kroonstad

Aard en Omvang van die Diens

Die Christelike Afhanklikheidsdiens (CAD) beskik oor opregte, sober lede en vrywilligers wat hul vrye tyd gebruik om persone wat van substanse en alkohol afhanklik is en hul gesinne by te staan. Hierdie lede help ook om fondse te genereer.

Daar is 450 lede in die Vrystaat wat gereeld groepe en bestuursvergaderings bywoon. Voorsitters is werklik betrokke en sorg soos ‘n goeie herder vir hul skape. Die groepe wat tans in die Vrystaat funksioneer is Brandfort, Wesselsbron, Heilbron, Edenville, Kroonstad, Bethlehem, Bultfontein en Hoopstad. Groepe vergader weekliks.

Die ingrypingsmetode wat CAD gebruik om 'n afhanklike by die punt te bring waar hy/sy afhanklikheid erken, word met groot sukses toegepas. Inligting is op die webtuiste beskikbaar en word elektronies gestuur vir mense wat hulp nodig het. Die diens word ten volle deur die finansiële bydraes en donasies van kerke, gemeenskapslede en CAD-lede gedra.


Engo Gesinsorg se Programme vir Afhanklikheidsvoorkomings

Bewusmakingsveldtogte soos Ke Moja is gedurende die jaar geloods en het veral op die jeug gefokus. Inligting is aan 3 026 kinders / jongmense oorgedra.

Feite

  • Adolessente begin op die ouderdom van 12 jaar dwelms gebruik, net om te voel hoe dit is.
  • Substansiegebruik begin gewoonlik met die rook van sigarette by die skool gedurende pouse.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
  • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
  • Tel: (051) 407 7222
  • Faks: (051) 525 2015
  • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login