Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Behoeftes

Behoefte-opnames word gereeld onder ons sentrums gedoen. Die volgende is algemene behoeftes. Elke jeugsorgsentrum het ook spesifieke behoeftes wat aangespreek kan word.

 • Brood
 • Vleis
 • Droëvoorraad
 • Klere: ouderdomme 0 – 18, manlik en vroulik
 • Skoolbenodigdhede: skooltasse, -skoene, -klere en skryfbehoeftes.
 • Betaal van elektrisiteits- en waterrekeninge
 • Bababenodigdhede: doeke 3+ maande (of vanaf nommer 2), formulemelk, kombersies vir winter, koliekmedisyne, doeksalf, groen panadostroop, wet wipes, watte, bottels, fopspene, handdoekies en waslappies en klere (3 maande en ouer).
 • Speelgoed
 • Ondersteunende leerprogramme vir die rekenaars
 • Skoene
 • Benodigdhede vir kunsaktiwiteite (verf, lap, gom, ens.)
 • Huisraad
 • Linne
 • Wintersklere

Die kinders maak ook wenslysies wat Engo dan aan borge beskikbaar stel, op versoek. Stuur die versoek na info@engo.co.za.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login