Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Artikels

E-nuus Feb-Maart 2019

Uploaded: 04 Apr 2019


Gebed en Hospitaalsorg

Uploaded: 05 Feb 2018

Gebed en Hospitaalsorg

GEBED

Wanneer ons oor gebed praat, daaroor dink of Bybelstudie oor gebed, doen, vra ons gewoonlik: wat sal ons bid, of waarom en waarvoor moet ons bid? want die Bybel sê in Mat 7:7 “Bid, en vir julle sal gegee word;” Maar al bid ons aanhoudend, word ons gebede somtyds nie verhoor nie. Waar lê die probleem?Om die vraag te beantwoord behoort ons ‘n wedervraag te vra: tot wie bid ons? Tot wie rig ons die gebed? In die Bybel gedeelte hierbo genoem, sê Jesus Christus dat ons behoort te bid. As Jesus Christus ons uitnooi om te bid, waarom word ons gebede nie altyd verhoor nie? Die antwoord op hierdie vraag na onverhoorde gebede is die Persoon tot wie ons bid. Ons bid tot God deur Jesus Christus. Wie is Jesus Christus? die Bybel sê in Joh 10:30 “ Ek en die Vader is een.” Jesus Christus is God. Dus as ons bid rig ons alle versoek na God deur Christus Jesus.

God is ons vader, want die Bybel sê in Joh 6:46 “Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe Hy wat van God kom: Hy het die Vader gesien.” Om God die vader te noem, is ‘n antropomorfisme. Dit beteken dat die begrip Vader wat vir God gebruik word, is ‘n menslike uitspraak om oa God op menslike wyse te verstaan. Dus die Bybel gebruik die begrip, Vader, ook op die wyse. Dus kan ons na analogie van ‘n aardse vader wat sy vaderskap gestand doen, weet hy luister as sy kind met hom praat: hoeveel te meer dan ons Hemelse Vader. Ons hoef nie te twyfel of God na ons luister nie, want die Bybel sê in 1Jn 4:8 “God is liefde.” ‘n Liefdevolle vader luister inderdaad na sy kind as hy met hom praat.

Maar net soos ‘n aardse vader nie altyd vir sy kind gee wat hy vra nie, net so is God wat die reg het om sy kinders se versoeke volgens sy wil te hanteer. Dit beteken dat Hy gee volgens sy wil asook wat die beste vir sy kind is. Dit kom daarop neer dat God nie altyd vir sy kind gee wat hy vra nie.

Op Teologiese Fakulteit het ons die Boek Job bespreek. En een van die eienskappe van God wat ons ontdek het, is dat Hy vrymagtig is. Maw Hy kan besluit soos Hy wil en sy besluit hoef nie noodwendig ons besluit te wees nie. Die Bybel sê in Job 2:10 “ Maar hy antwoord haar: Soos ‘n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie?” Ons kan bid soos ons wil, ons kan gebedskettings vorm soos ons wil, maar die uiteindelike atwoord lê by God. Dit is dus nie ons wense, begeertes of verlangens wat altyd beantwoord sal word soos ons dit verlang nie.

Die vraag is, is gebed wel relevant as God vrymagtig optree? Transendeer die onbjektiewe nie die subjektiewe in die geval mbt gebed nie? Mag ons steeds biddend vra? Ja, want die uitnodiging bly dat ons moet bid, want die Bybel vra dit van ons. Ons moet met God kommunikeer en nie in ‘n stilstuipe verval nie. Kinders praat met hulle Vader, want dit is vanpas en noodsaaklik. God het ons nie nodig nie, maar ons wel, daarom mag en behoort ons ons diepste gevoelens aan Hom bekend maak. Menslike gesproke is gesprek tussen ‘n Vader en sy kinders van uiterste belang vir ‘n gesonde verhouding. Net so is dit wanneer dit kom by die verhouding wat ons met God het. Ons kan nie aanspraak maak op ‘n verhouding met God as daar nie ‘n gebedsgesprek is nie. Die Bybel sê in 1Jn 5:20, volgens die Good News Bible: “ We live in union with the true God---in union with his Son Jesus Christ.” Ons lewe in eenheid met Christus. Daarom is gebed ‘n leefwyse.

HOSPITAALSORG

By die siekbed mag die dinamiese omstandighede nie uit die oog verloor word nie. ‘n Besoek aan elke siekbed is anders, want die uniekheid van die pasiënt verskil van persoon tot persoon. ‘n Empatiese benadering is nodig. Ons is bemagtig met die Bybelkennis ivm met gebed, maar is ‘n siekbed ‘n preekstoel, Bybelstudie en ‘n voorligtingsessie? Nee, in die Bed van ‘n Hospitaal lê ‘n persoon en worstel met sy persoonlike siekte.

  

Om praktiese voorbeelde te noem: By een van die beddens sê ‘n pasiënt wat uitgeteer is deur kanker dat die dokters vir hom net ‘n jaar kans gee om te lewe. Maar as gelowige glo hy aan die wil van God. Hy bly biddend afhanlik van God met die wete dat God se wil sal geskied. Ek be-aam die man se geloofs uitspraak en sê dat ek die hoogste waardering daarvoor het. Ek voel bewoë oor die persoon se aanvaarding van sy situasie. Magteloos staan ‘n mens en kyk na die aftakeling van kanker, maar met die wete: God is al een wat almagtig is.

By ‘n ander Hospitaalbed vertel ‘n persoon dat hy in ‘n rooftog gewond is. Onder die operasie het die sjirurg sy dunderm raak gesny. Nou sit hy met 2 sakkies wat sy ingewande funksies moet hanteer. Hy is moedeloos, maar ‘n miljoen mense gaan vir hom bid vir genesing. My antwoord was: ek is bly dat jy versterking kry uit die wete dat soveel mense vir jou gaan bid. Die wete van gebedsondersteuning beteken dat jy nuwe krag kry as jy deur donker dieptes gaan. Voel jy dat al die gebede jou gaan genees?

Twee persone, twee gelowiges en twee sienswyses.

Hierdie is slegs twee voorbeelde van talle ander dinamiese omstandighede by Hospitaalbeddens. Wat ‘n voorreg om mense in nood by te staan as knegte van die Allerhoogste God deur Jesus Christus.

Die Hospitaalspan van ENGO is ‘n toegewyde groep gelowiges om ander persone in nood by te staan. ENGO bied so ‘n diens aan die Hospitale in Bloemfontein. AAN GOD AL DIE EER!

Geskryf deur Ds Hennie Maartens

Indien u of ‘n geliefde ‘n besoek vanaf ENGO se Hospitaalsorg span wil versoek, skakel 051 407 7234. Vir meer inligting besoek gerus ons webtuiste by www.engo.co.za
7 Reasons to Donate

Uploaded: 29 Jan 2018

7 Reasons to Donate 

We all have our reasons for not getting involved, for not donating. Some of these reasons possibly include the rising interest rates, a possible stock market correction, and continuing decline in employment. But just because certain economic factors may have an impact on giving, this doesn't mean that you should put off your own charitable efforts. We need your help to help those in great need.

Why should you donate to ENGO?

ENGO has been around a long time…116 years to be exact. ENGO provides services to children in need, who have been orphaned or who can no longer stay with their parents and need to be put in a place of safety. We care for the elderly and for persons with disabilities. We visit the sick in hospital and bring them messages of hope and comfort in the Word of God. Our family care services assist families in need and empower them with skills and hope in times where there seems to be no hope. Our adoption services gives prospective parents the joy of a child and a child with no home someone who loves them. We empower and develop the youth through our training centre Negemadi. 

 Today we are the largest NGO in the Free State providing care and support to approximately 60 000 people annually. We are driven by the values of courage; excellence; honesty; integrity; care and empathy. We strive to create hope in the lives of people. Hope for now, but also hope for eternity.

You might be surprised to learn that, ultimately, it might be you who reaps some of the best rewards of your donation. Here are seven positive effects of giving to charity.

 1. Experience More Pleasure Research has shown that by simply giving to someone it makes you feel better, which is something we can all benefit from.
 2. Help Others in Need We don't live in a perfect world, and there's never going to be a perfect time to give—but there are always people out there in need of help. Whether interest rates are rising, the economy is in the dumps, or even if you're experiencing financial difficulties of your own, the reality is that when you donate your money, you help other who need it.
 3. Get a Tax Deduction If you give to a registered charity, you can write off donations on your tax return. Certain conditions do apply, to learn more about how and Article 18A certificate works visit our website. 
 4. Bring More Meaning to Your Life When you donate money to charity, you create opportunities to meet new people who believe in the same causes that inspire you. That, and making an impact on those causes, can infuse your everyday life with more meaning. If you've been stuck in a rut, whether personally or professionally, sometimes the simple act of donating can do the trick and reinvigorate your life. 
 5. Promote Generosity in Your Children If you have children, donating to charity will show them you care about others and want to make the world a better place. When your kids see you donating money, they're much more likely to adopt a giving mind-set as they grow-up. Quite often our kids grow-up not knowing how hard it is for other kids, it might even be someone in their school or class. Donating gives your child the opportunity to learn from you that helping others is not only rewarding for the people benefiting but also for you. 
 6. Motivate Friends and Family When you let your friends and family know of your charitable donations, they may find themselves more motivated to undertake their own efforts to give. It takes a village to address the issues we face every day. Stoking passions in the folks around you is a very positive and tangible effect of your own giving.
 7. Realize that Every Little Bit Helps Donating a little bit of money or time may not seem like much. But if your donation is joined with others, it becomes something much bigger. You don't need R10, 000 to make a difference in someone's life. A donation of R50 gives us the opportunity to provide food for a child, care for the needs of the elderly, people with disabilities or to help a family in need.
Don’t wait, sign up and donate today! 

 Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login