Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR
Bejaardesorg
Meer inligting
Kinder- en Jeugsorg
Meer inligting
Gesinsorg
Meer inligting
Gestremdesorg
Meer inligting
Hospitaalsorg
Meer inligting
Negemadi
Meer inligting
Aannemings
Meer inligting

Engo - Ewige hoop

enGO = “Therefore GO and make disciples of all the nations..… and be sure of this, I am with you always even to the end of the age.”
– Matthew 28:19-20

Vriende van Engo

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
  • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
  • Tel: (051) 407 7222
  • Faks: (051) 525 2015
  • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2021. Engo. All right reserved.
Admin login