Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Vakature

CARPE DIEM JEUGSORGSENTRUM

Kinderversorger

Die Jeugsorgsentrum in Bloemfontein het ‘n vakature vir ‘n kinderversorger. Die persoon sal verantwoordelik wees vir die emosionele en fisiese versorging en opvoeding van twaalf  seuns tussen die ouderdomme van 0-18 jaar wat deur die Kinderhof daar geplaas is.

Posvereiste: 

 • Vorige ondervinding met kinders sal voorkeur geniet.  
 • Graad 12
 • Rybewys 
 • Goeie gesondheid en baie energie
 • Ouderdom 40-55 jaar verkieslik
 • Inwoning is verpligtend
 • Egpaar sal voorkeur geniet
 • Moet bereid wees om opleiding te ondergaan
 • Moet ferm kan optree en dissipline kan handhaaf
VOORDELE:

 • Salaris onderhandelbaar
 • 13de Tjek
 • Pensioenfonds
 • Genoeg verlof
Sluitingsdatum    :   25 Junie 2018

Diensaanvaarding  :  So spoedig moontlik

Navrae:                       051 522 6914

 Epos cv na annelise@engo.co.za


ENGO PROVINSIALE KANTOOR

beskik oor die volgende vakature

ASSESSOR Negemadi
 

Posvereistes:

•    Geregistreerde Maatskaplike werker

•    Kennis en vaardigheid in Bestuur, assessering en      opleiding sal as aanbeveling dien.

•    Geldige rybewys

•    Moet Afrikaans en Engels magtig wees

•    3 jaar ervaring in Maatskaplike werk/Kinder-en   Jeugsorg

Sleutel Prestasie Area:

•    Verantwoordelik vir die ontwikkeling en toepassing van beleid, norme, standaarde en prosedure in opleiding van Kinder- en jeugsorgwerkers en ander relevante opleiding.

•   Verantwoordelik vir opleiding van Kinder-en jeugsorgwerkers en ander relevante opleiding.

•   Verantwoordelik vir die bestuur van die totale opleidingsproses.

•   Ontwikkeling en opdatering van opleidingsmateriaal, assesseringshulpmiddels en administratiewe dokumentasie.

•   Verantwoordelik vir bemarking en werwing van   leerders.

Aanbevelings:

•   Kwalifikasie in Kinder-en Jeugsorgwerk

•   Kwalifikasie as Assessor

Diensaanvaarding:  1 Augustus 2018

Aansoek sluit:       22 Junie 2018

Aansoeke met ‘n volledige CV kan gerig word aan:

                Direkteur: Gesinsorg/Negemadi

                Posbus 12552

                BRANDHOF

                9324                      

Vir aandag:         Mev M. Nortje

Email:                   gerda@engo.co.za

Fax:                        (051)525-2015

Navrae:                   (051)407-7234

Indien geen terugvoer na 3 weke na  sluitingsdatum, kan aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie.
Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.Vrystaat Jeugsorgsentrums

Aflos Kinderversorger

Die suksesvolle applikant sal verantwoordelik wees vir die fisiese en emosionele versorging en opvoeding van 12 wetsbestede kinders op 'n tydelike basis.

POSVEREISTES:

 • Ouderdom bo 35 jaar
 • Matrieksertifikaat
 • Rybewys (Verkieslik PDP)
 • Afrikaans sprekend of Afrikaans magtig
 • Verpligte inwoning vir die aflostydperk
 • Christelike oortuigings
 

SLUITINGSDATUM:  15 JUNIE 2018

Stuur jou opgedateerde CV na annelise@engo.co.za

Navrae – 051 522 6914

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 23 bejaardesorgsentrums, 14 gesinsorgkantore, vier kantore vir persone met gestremdhede en ses ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2018. Engo. All right reserved.
Admin login