Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Vakature

ENGO GESINSORG BLOEMFONTEIN

beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n

MAATSKAPLIKE WERKER
VOLDAG

POSVEREISTES:

 • Geregistreer by die S A Raad van Maatskaplike diens professie. (SACSSP)
 • Geldige rybewys
 • Afrikaans & Engels magtig
DIENSVOORDELE:

 • Salaris onderhandelbaar
 • Diensbonus
 • Pensioenfonds
 • Verlof
SLUITINGSDATUM:         31 Januarie 2019

AANSOEKVORMS/CV:        Christa van Heerden
                                               Van Heerdenweg 26
                                               Wilgehof
                                               BLOEMFONTEIN
                                              
9301

FAKSNOMMER:                   051 522 2508

E-POS:                                 Christa@engo.co.za

TELEFOONNOMMER:         051 522 6914

                                              

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature nie te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.


NASINA SENTRUM VIR BEJAARDES

Ventersburg beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGE / INGESKREWE VERPLEEGKUNDIGE

(Voltyds)

POSVEREISTES:

Die taal van die werkgewer is Afrikaans

*Geregistreer by Nasionale Raad op Verpleging

*Vermoë om met bejaardes te kan werk met goeie administratiewe en organisatoriese vaardighede.

*Voorvereiste: Dispensasie, kaart en kontrole van medikasie

*Kode 08 Rybewys aanbeveling

DIENSVOORWAARDES:

*Salaris en voordele onderhandelbaar

Verblyf beskikbaar vir enkellopende kandidate

SLUITINGSDATUM:  31 Januarie 2019

BEGIN DATUM: 01 Maart 2019

AANSOEKVORMS / CV:     Die Bestuurder, Nasina Tehuis, Posbus 10, Ventersburg, 9450,

FAKS:  0866788790

E-POS:  nasina@lantic.net

TELEFOONNOMMER:  057-6514754

Aansoeke tot met 63 jaar welkom.

Indien u nie binne 5 dae na die sluitingsdatum genooi word vir ‘n onderhoud nie, kan u u aansoek as onsuksesvol beskou.


BERGPRAG SENTRUM VIR BEJAARDES

Beskik tans oor die volgende vakature:

Geregistreerde Verpleegkundige

 

POSVEREISTES:

 1. Applikant moet oor die nodige kwalifikasie as Geregistreerde Verpleegkundige beskik
 2. Registrasie by SARV op datum
 3. Ondervinding in Bejaardesorg sal in u guns tel
 4. Moet Afrikaans en Engels magtig wees
 5. Uitstekende kommunikasie-, administratiewe- en rekenaar vaardighede
 6. ‘n Geldige rybewys
 7. Goeie menseverhouding
 8. Christelike Geloofsoortuiging
 

Kontakbesonderhede van vorige werkgewer/s moet ingesluit wees in u CV

 

 1. Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir hoë kwaliteit omvattende versorgingsdienste aan bejaardes volgens die Wet op Bejaarde Persone,
 2. Toesig oor versorgers en
 3. Die administrasie van medikasie.
 

DIENSVOORDELE:

 1. Salaris onderhandelbaar
 2. Diensbonus
 3. Pensioenfonds
 4. Verlof
 

SLUITINGSDATUM:  25 Januarie 2019

AANSOEKVORMS / CV: Aansoeke met ‘n volledige CV en afskrif van identiteitsdokument kan  ge e-pos word na bergprag@engo.co.za

TELEFOON NOMMER: 058 – 303 0467

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login