Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Vakature

CHARLOTTE THERON KINDERHUIS

KINDERVERSORGER: BETHLEHEM

 

POSVEREISTE:

Graad 12

Kode EB (8) Bestuurslisensie + PDP.

Moet Afrikaans magtig wees.

Ouderdom tussen 35 en 50 jaar.

Moet bereid wees om opleiding te ondergaan.

DIENSVOORDELE:  Salarisskaal op aanvraag beskikbaar

SLUITINGSDATUM:         30 November 2018

CV’S AAN:               Die Hoof.

                                   Charlotte Theron Kinderhuis.

                                   Posbus 14.

                                   BETHLEHEM.

                                   9700.

                                   ctk@vironskinders.org.za

NAVRAE:                 Me S Labuschagne

                                  Telefoon:  058-307 3700

                                  Faksnommer:  086 650 0486.

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie.
Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.


Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
  • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
  • Tel: (051) 407 7222
  • Faks: (051) 525 2015
  • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2018. Engo. All right reserved.
Admin login