Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Vakature

SILWERBRON SENTRUM VIR BEJAARDES WESSELSBRON

beskik tans oor die volgende vakature:

GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGE

 

Posvereistes:

 • Applikant moet oor die nodige kwalifikasie en/of ondervinding beskik
 • Minimum 5 jaar ondervinding as Verpleegkundige
 • Registrasie by SARV op datum
 • Ondervinding in Bejaardesorg sal in u guns tel.
 • ‘n Geldige rybewys kode EB1 en PDP
 • Moet Afrikaans en Engels magtig wees
 • Uitstekende kommunikasie-, administratiewe- en rekenaar vaardighede
 • Goeie menseverhouding
 • Christelike Geloofsoortuiging
 • Kwalifikasie in Primêre gesondheidsorg sal ‘n sterk aanbeveling wees
 • Sertifikaat in dispensing van medikasie
Kontakbesonderhede van vorige werkgewer/s moet ingesluit wees in u CV

Pligte :

 • Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir hoë kwaliteit omvattende versorgingsdienste aan  bejaardes volgens die Wet op Bejaarde persone,
 • Toesig oor versorgers en
 • Die administrasie van medikasie.
 

Diensvoordele:

 • Salaris onderhandelbaar
 • Diensbonus
 • Pensioenfonds
 • Verlof
 • Moontlike inwoning as deel van vergoedings pakket
Sluitingsdatum:  17 Mei 2019

Aansoekvorms:

           Aansoeke met ‘n volledige CV en afskrif van identiteitsdokument kan ge e-pos word na silwerbron@btbits.co.za

Telefoonnommer: 057 899 2603

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.


ENGO GESINSORG BLOEMFONTEIN

beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n

MAATSKAPLIKE WERKER
VOLDAG

POSVEREISTES:

 • Geregistreer by die SA Raad van Maatskaplike diens professie. (SACSSP)
 • Geldige rybewys
 • Afrikaans & Engels magtig
 • ± 3 Jaar ondervinding

DIENSVOORDELE:

 • Salaris onderhandelbaar
 • Diensbonus
 • Pensioenfonds
 • Verlof
SLUITINGSDATUM:         17 Mei 2019

AANSOEKVORMS/CV:    Christa van Heerden
                                               Van Heerdenweg 26
                                               Wilgehof
                                               BLOEMFONTEIN
                                              
9301

FAKSNOMMER:                 051 522 2508

E-POS:                                 Christa@engo.co.za

TELEFOONNOMMER:     051 522 6914

                                              

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature nie te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.


REDDERSRUS SENTRUM VIR BEJAARDES

beskik tans oor die volgende vakature:

EEN (1) VOLTYDSE & TWEE (2) DEELTYDSE

GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGE

 

Posvereistes:

 • Applikante moet oor die nodige kwalifikasie en/of ondervinding beskik
 • Minimum 5 jaar verpleeging ondervinding
 • Geregistreerd wees by SARV
 • Ondervinding in Bejaardesorg sal voordelig wees.
 • ‘n Geldige rybewys en PDP
 • Moet Afrikaans en Engels magtig wees
 • Uitstekende kommunikasie-, administratiewe- en rekenaar vaardighede
 • Goeie menslikheidsverhouding
 • Christelike Geloofsoortuiging
 • Primêre gesondheidsorg kwalifikasie sal voordeel geniet
Kontakbesonderhede van vorige werkgewer/s

Pligte :

 • Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die hoë kwaliteit omvattende versorgingsdienste aan die verswakte bejaardes,
 • Toesig oor versorgers en
 • die admininstrasie van medikasie.
Diensvoordele:

 • Salaris onderhandelbaar
 • Diensbonus
 • Pensioenfonds
 • Verlof
Sluitingsdatum:     15 Mei 2019

Aansoekvorms:          

 • Aansoeke met ‘n volledige CV en afskrif van identiteisdokument kan ge e-pos word na reddersrus1@zipplink.co.za
 • Navrae:  Mev Lena Hagemann
Telefoonnommer: 051 553 0004

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login