Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Vakature

SENEKAL KINDER-EN JEUGSORGSENTRUM

beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n
 

KINDERVERSORGER
 

POSVEREISTES:

 • Graad 12
 • Kode EB (8) Bestuurslisensie + PDP
 • Moet Afrikaans en Engels magtig wees
 • Ouderdom tussen 35 en 50 jaar
 • Registrasie as Kinderversorger by die Maatskaplike Dienste of Professie
 • Moet bereid wees om as Kinderversorger opgelei te word
 
DIENSVOORDELE:

 

 • Salaris onderhandelbaar
 • Diensbonus
 • Pensioenfonds
 • Verlof
 • Voltydse inwoning
 
SLUITINGSDATUM:          11 April 2018

AANSOEKVORMS/CV:     Ilanie Oberholzer
                                           Posbus 51
                                           SENEKAL
                                           9600

E-POS:                               ilanie@oelofse.co.za

NAVRAE:                           Miemie van der Merwe

TELEFOONNOMMER:      082 663 1007

                                               
Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.
 

 


ENGO Kinder- en Jeugsorg Thaba Mofutsanyane Streek (Oos-Vrystaat)

beskik tans oor vakatures vir

‘n Prinsipaal Maatskaplike Werker en

2 x Maatskaplike Werker

(1 x Streek, 1 x Charlotte Theron Kinder- en Jeugsorgsentrum)

 

Posvereistes:

 • Applikante moet as maatskaplike werker geregistreer wees by die SA Raad vir Maatskaplike Werk
 • Applikante moet oor ‘n geldige rybewys beskik
 • Afrikaans en Engels magtig
 • Prinsipaal maatskaplike werker moet oor 7 jaar toepaslike ondervinding beskik
Diensvoordele:          

 • Salaris onderhandelbaar
 • Diensbonus
 • Pensioenfonds
 • Verlof
 

Sluitingsdatum:    5 April 2018          

Aansoekvorms/CV   Faks:  051 525 2015

                                   e-pos: christa@vironskinders.org.za

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 23 bejaardesorgsentrums, 14 gesinsorgkantore, vier kantore vir persone met gestremdhede en ses ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2018. Engo. All right reserved.
Admin login