Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Gestremdesorg

Daar is vier sentrums in die Vrystaat, wat ongeveer 100 persone met gestremdhede versorg. Die sentrums fokus op vaardigheidsontwikkeling, verhoging van lewenskwaliteit, gesonde verhoudinge en geestelike bearbeiding. Baie van die persone met gestremdhede kom uit swak maatskaplike omstandighede.

Spesifieke hulp is nodig by Gestremdesorg vir die volgende:

  • Sny en doen van hare
  • Fondswerwing
  • Hulp met spesifieke aktiwiteitsprogramme by die verskillende Gestremdesorgsentrums
  • Fisioterapie dienste

Ons Gestremdesorgsentrums

Sentrum Telefoonnommer Epos Stad / Dorp
Huis Ebenhaeser 056 343 0449 amandasnyman@telkomsa.net Viljoenskroon
Kroon Dagsorgsentrum 056 215 1500 kroondagsorg@gmail.com Kroonstad
Salileni Dagsorgsentrum 058 303 1799 salilenisg8@gmail.com Bethlehem
Senekal Gestremdegroep 058 481 3320 kmd@telkomsa.net Senekal

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
  • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
  • Tel: (051) 407 7222
  • Faks: (051) 525 2015
  • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 23 bejaardesorgsentrums, 14 gesinsorgkantore, vier kantore vir persone met gestremdhede en ses ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2017. Engo. All right reserved.
Admin login