Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Gesinsorg

Gesinsorg is ‘n aksie wat betrokke is by die hulpverlening aan mense in nood, van alle rasse, kulture en geloofsoortuigings. Tans is daar 14 gesinsorg kantore in die Vrystaat en hulle bedien 17 dorpe se totale gemeenskappe van maatskaplike dienste. Hulle visie is om hulp aan gesinne binne die gemeenskap te verleen en mense sodoende tot selfontwikkeling te lei.

Dienste wat deur Gesinsorg gelewer word sluit in:

Voorkomingsdienste: Lewensvaardigheidsprogramme vir kinders en volwassenes, ouerleidingprogramme, MIV/Vigs voorkoming, alkohol-en dwelmvoorkoming en berading, armoede verligting, swangerskapkrisisdiens, skuilings vir straatkinders, voedings- en waarde-georiënteerde programme vir kleuterskole.

Vroeë intervensie en statutêre intervensie: Ouerleiding, terapeutiese programme om behoeftes aan te spreek, beveiliging van kinders, pleegsorg en aannemingsdienste, toesigdienste, berading vir persone wat seksueel gemolesteer is en gesinherenigingsdienste word gelewer.

Spesifieke hulp is nodig by Gesinsorg vir die volgende:

  • Vrywilligers – direk betrokke by projekte en ander dienste of hulp met administratiewe take by kantore
  • Pleegouers
  • Veiligheidsouers
  • Dien op besture

Ons Gesinsorgsentrums

Sentrum Telefoonnommer Epos Stad / Dorp
Gesinsorg Bloemfontein 051 522 6914 amanda@engo.co.za Bloemfontein
Gesinsorg EdenRed 051 553 0485 edenred@telkomsa.net Reddersburg
Gesinsorg Heilbron 058 853 0270 kmd@skysat.co.za Heilbron
Gesinsorg Kroonstad 056 212 4762 admin@kmdkrd.co.za Kroonstad
Gesinsorg Odendaalsrus 057 398 1753 kmdod@telkomsa.net Odendaalsrus
Gesinsorg Reitz 058 863 1097 kmd-reitz@vodamail.co.za Reitz
Gesinsorg Senekal 058 481 3320 kmd@telkomsa.net Senekal
Gesinsorg Viljoenskroon 056 343 0063 kmdviljoenskroon@lantic.net Viljoenskroon
Gesinsorg Virginia / Hennenman 057 212 4242 kmdnel@telkomsa.net Henneman / Virginia
Gesinsorg Welkom 057 352 6381 kmdgoud@telkomsa.net Welkom

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
  • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
  • Tel: (051) 407 7222
  • Faks: (051) 525 2015
  • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 23 bejaardesorgsentrums, 14 gesinsorgkantore, vier kantore vir persone met gestremdhede en ses ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2017. Engo. All right reserved.
Admin login