Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Bejaardesorg

Sowat 23 bejaardesorgsentrums voorsien die noodsaaklike diens van omgee vir en versorging van bejaardes regoor die Vrystaat.

Die diens het ten doel om die bejaarde se regte te bevorder, mishandeling van bejaardes te voorkom en hulle te bemagtig met kennis en vaardighede. Ongeveer 10 000 bejaardes vind jaarliks baat by die diens. Daar word ook gestreef daarna om bejaardes te help om so lank as moontlik in die gemeenskap te funksioneer. Dienste sluit in voedingskemas, gesondheidsdienste, volwasse opleiding, lewensvaardigheidsprogramme, opvoedkundige en kulturele programme, persoonlike sorg en godsdiensprogramme. Residensiële versorging sluit in sub-ekonomiese behuising, ekonomiese behuising en die versorging van verswakte bejaardes.

Spesifieke hulp is nodig by Bejaardesorg vir die volgende:

  • Hulp met spesifieke aktiwiteitsprogramme by die verskillende Bejaardesorgsentrums
  • Sny en doen van hare

Ons Bejaardesorgsentrums

Sentrum Telefoonnommer Epos Stad / Dorp
Bergprag Sentrum vir Bejaardes 058-303 0467 bergprag@telkomsa.net Bethlehem
Bloemfontein Sentrum vir Bejaardes 051-407 7200 jannie@engo.co.za Bloemfontein
Cloc In Sentrum vir Bejaardes 051-943 0538 clocin@telkomsa.net Clocolan
Emily Hobhouse Sentrum vir Bejaardes 056-777 1811 emily@compuking.co.za Koppies
Hoopstad Sentrum vir Bejaardes 053-444 1319 hoopstadouetehuis@absamail.co.za Hoopstad
Huis Ougoud Sentrum vir Bejaardes 057-353 2946 hannie@ougoud.co.za Welkom
Huis Sorgvry Sentrum vir Bejaardes 058-863 2002 sorgvry@telkomsa.net Reitz
Kroonstad Sentrum vir Bejaardes 056-213 1456 burgerm@krdbej.co.za / hester@krdbej.co.za Kroonstad
Lewenslus Dienssentrum 051 991 0439 Marquard
Najaarsrus Sentrum vir Bejaardes 056-817 7344 sekretaresse@najaarsrus.co.za Parys
Nasina Sentrum vir Bejaardes 057-651 4660 nasina@lantic.net Ventersburg
Ons Gryse Jeug Sentrum vir Bejaardes 016-976 2443 onsgryse@gmail.com Sasolburg
Ons Tuiste Sentrum vir Bejaardes 051-407 7236 onstuiste@engo.co.za Bloemfontein
Ons Woning Sentrum vir Bejaardes 053-5740 222 onswonin@mweb.co.za Petrusburg
Onze Rust Sentrum vir Bejaardes 056-471 0218 burgerm@krdbej.co.za / onzerust@e3.co.za Steynsrus
Reddersrus Sentrum vir Bejaardes 051-553 0004 reddersrus@lantic.co.za Reddersburg
Senekal Sentrum vir Bejaardes 058-481 3361 Senekal
Silwerbron 057-899 2603 silwerbron@btbits.co.za Wesselsbron
Skemervreugde Dienssentrum 058-471 0317 skemervreugde@gmail.com Paul Roux
Trompsburg Sentrum vir Bejaardes 051-713 0255 tbtehuisengo@gmail.com Trompsburg

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
  • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
  • Tel: (051) 407 7222
  • Faks: (051) 525 2015
  • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 23 bejaardesorgsentrums, 14 gesinsorgkantore, vier kantore vir persone met gestremdhede en ses ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2017. Engo. All right reserved.
Admin login